DDoS -SUOJAUS YRITYKSELLESI
Distributed Denial-of-Service on verkko- tai palvelunestohyökkäys, jonka tarkoituksena on lamaannuttaa hyökkäyksen kohteen tietoliikenneverkko tai palvelu. Hajautettu palvelunestohyökkäys voi keskeyttää yrityksen elintärkeät toiminnot esimerkiksi estämällä pääsyn pilvipalveluihin, kuten taloushallinnon järjestelmiin tai asiakkaiden pääsyn webbikauppaan.
Palvelunestohyökkäyksien keskimääräinen koko vuonna 2017 oli 6,63 Gbps ja niiden kesto jatkui muutamista tunneista useisiin päiviin. Tämän hetkisten ennusteiden mukaan palvelunestohyökkäysten määrä kasvaa vuosittain ja hyökkäykset monimutkaistuvat, joten hyökkäysten torjunnasta tulee lähes mahdotonta ilman operaattorin tukea.
Palvelunestohyökkäyksissä ei ole enää niinkään kysymys siitä päätyykö yritys hyökkäyksen kohteeksi, vaan kuinka usein ja kuinka pitkäksi aikaa.
Palvelunestohyökkäyksiä on perinteisesti yritetty mitigoida (lieventää) palomuureilla ja kuormantasaajilla. Näissä asiakkaan tilaan asennettavissa laitteissa on perinteisesti ollut myös DDoS -torjunta ominaisuuksia, mutta nämä keinot eivät enää riitä, kun yrityksen käytössä olevat tietoliikenneyhteydet tukitaan volumetrisellä DDoS -hyökkäyksellä. Asiakkaan laitteet eivät pysty hyökkäystä torjumaan, kun käytettävissä oleva tietoliikennekapasiteetti ylitetään.
SUOJAUS ON OPERAATTORIN TEHTÄVÄ
DDoS -hyökkäyksien torjunta operaattoritasolla on loogisin ja toimivin ratkaisu. SuomiCom tarjoaa nyt edelläkävijänä kaikkiin Pro-tason liittymiin lisäpalveluna DDoS -suojauksen. Runkolaitteistomme suodattaa haitallisen DDoS -liikenteen normaalista liikenteestä ja suojaa tällä tavoin yritysasiakkaitamme verkkohyökkäyksien aiheuttamalta vahingolta.

SuomiComin liittymät joihin on saatavilla DDoS -suojaus